Metode

Metode dijagnostike prostora i ljudskog organizma

 

Dijagnostika stambenog/poslovnog prostora i ljudi koji borave i/ili rade u tom prostoru primjenom ove metode sastoji se u slijedećem:

1. Detaljno mjerenje svih geofizičkih, kozmičko-geomagnetskih i tehničkih zračenja u tom prostoru. Mjerenje stambenog ili poslovnog prostora vrši se pomoću specijalnih rašlji, „L“ antena, Hartmannovih rašlji, dijagnostičkim svestranim viskom tipa „IZIS“ koji svojim oblikom simbolizira „križ života“. Za ocjenu jačine patogene energije koriste se specijalni, dugogodišnjim mjerenjima razrađeni provjereni radiestezijski dijagrami.

2. Dijagnostika energetskog stanja (zdravlja) ljudi koji borave u mjerenom prostoru sastoji se u određivanju bitnih elemenata za procjenu energetskog stanja organizma, kao što su:

RP………..radiestezijski potencijal, to je osjetljivost organizma na štetna zračenja, njihanja, vibracije, a isto tako i na pozitivne energije

BEP……..bioenergetski potencijal, to je sposobnost organizma da se brani od štetnih zračenjima, a usko je vezan uz imuno sustav organizma i općenito energetsko stanje organizma

VITAL…vitalnost organizma mjeri se bioenergetska provodljivost između specifičnih točaka u organizmu putem biomeridijana i tako se utvrđuje vitalnost pojedinih organa. Dijagnosticiranjem vitalnosti organizma lociraju se područja (funkcije) Vašeg organizma koja su se udaljila od normale te uzrokuju gubitak biološke ravnoteže, slabljenje prirodnih obrambenih sposobnosti i smanjenje vitalnosti.

MI……….mjesto izloženosti…..mjerenjima se pronalaze mjesta na kojem je čovjek tijekom dana izložen djelovanjima štetnih energija. U to se ubraja mjesto spavanja, mjesto odmora, radno mjesto ili druga mjesta na kojima duže boravimo.

NZ……….narušenost (energetsko oštećenje) zdravlja ugrožen energetski sustav dovodi do mnogih vrsta fizičkih bolesti a može biti prouzrokovano boravkom na mjestima koja su zasićena štetnim zračenjima. Ovom metodom se utvrđuje koliko je energetsko oštećenje zdravlja, upoznajemo stanje našeg organizma prije nego što se jave bilo kakve bolesti a može se i utvrditi razvoj ili već postojanje oboljenja mnogo prije nego što je to moguće današnjim metodama klasične medicine.

ŠD………..štetnost djelovanja po ljudski organizam. Mjerenjem se utvrđuje u kojoj je mjeri organizam već zasićen štetnim energijama. Ako se utvrdi da je pojedini organ ili dio tijela zasićen štetnim energijama u visokom postotku ( od 80-100% ), to je znak da taj dio tijela ili organ ne pruža više obranu štetnim energijama i postaje podložan bolesti.

Mjerenje radiestezijskih parametara osoba vrši se pomoću viska „IZIS“ uz primjenu specijalno razrađenih dijagrama za svaki mjerni parametar.

3. Nakon izvršenih mjerenja u razgovoru s osobama koje žive ili borave u mjerenom prostoru analizira se energetsko stanje prostora, predlaže se adekvatni premještaj a ako to nije moguće predlaže se najefikasniji način zaštite kompletnog prostora bez obzira na kvadraturu s ciljem stvaranja biotski čiste sredine u kojoj će nakon neutralizacije doći do energetske terapije kako prostora tako i ljudi koji borave u njemu. Nakon potpune neutralizacije prostora od štetnih zračenja odmah na licu mjesta vrši se dijagnostika osoba koje žive ili borave u mjerenom prostoru. Mjere se energetski centri (čakre od 1-7) te RP, BP, VITAL, MI, NZ, ŠD a dobiveni podaci su izraženi u postocima. Nakon 3-6 mjeseci moguće je u dogovoru izvršiti kontrolu funkcionalnosti neutralizatora, kontrolu energetskog stanja prostora i kontrolu energetskog stanja osoba da bi se utvrdile razlike između prijašnjeg i sadašnjeg stanja. S takvim holističkim pristupom osobama i prostoru dokazuje se vjerodostojnost u sve ovo o čemu se piše i govori. Isto tako ako je potrebno osobu se dodatno informira o mogućnostima terapije po alternativnim metodama i o potrebi daljnjih pregleda u ustanovama konvencionalne medicine.

Odgovori