O Udruzi

 
Naziv Udruge je: Udruga radiestezista, istraživača i energo-ekologija stambenih i poslovnih prostora „Biozona“ Skraćeni naziv Udruge je: „Biozona“ Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: „Biozone”      Sjedište Udruge je: Hrvatska, 31000 Osijek      Br. žiro-računa Erste Banka                              IBAN: HR232402006-1100621366                    OIB: 9270058962
 Cilj osnivanja Udruge „Biozona“ je promicanje radiestezije, njezine koristi kod upotrebe u svakodnevnom životu te približavanje radiestezije širem krugu ljudi i to na jednostavan i razumljiv način, a u svrhu očuvanja zdravlja.
 
Djelatnosti Udruge su:
♦ savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranima za radiesteziju i njezine mogućnosti
♦ radiestezijska dijagnostička mjerenja prostora u svrhu pronalaženja štetnih zračenja i edukacija građana koje su vrste, koliko su štetni i kako ih izbjeći da bi sačuvali zdravlje
♦ okupljanje građana koji se bave djelatnostima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruge
♦ održavanje radionica u svrhu energo-ekološkog osvještavanja građana
♦ održavanje edukacija, izdavanje časopisa, brošura, priručnika, knjiga i drugih publikacija te promotivnog materijala 
♦ ručna izrada radiestezijskih pomagala od prirodnih i recikliranih materijala
♦ promocija rada i rukotvorina članova Udruge na sajmovima, izložbama i sličnim manifestacijama, putem javnih medija, biltena i časopisa, elektroničke pošte te putem interneta i internet stranice Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva i jačanja Udruge
♦ osmišljavanje, organiziranje i sudjelovanje u humanitarnim akcijama i drugim sličnim poslovima
 
Radi ostvarivanja ciljeva Udruga:
♦ surađuje sa drugim srodnim Udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu, s pojedincima iz drugih Udruga i izvan njih, s fizičkim i pravnim osobama i institucijama
♦ surađuje s nadležnim državnim organima, lokalnom upravom i samoupravom sa stručnim službama
♦ surađuje s zavodima, fondovima, fondacijama i tvrtkama koje djeluju u korist osoba kojima se Udruga bavi
♦ sudjeluje u radu stručnih skupova koje organiziraju druge organizacije
♦ održava javne tribine i okrugle stolove, te sudjeluje u organizaciji srodnih Udruga i službi
♦ formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti
♦ izdaje po potrebi prigodne tiskovine i koristi sredstva javnog priopćavanja
♦ obavlja ostale djelatnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva Udruge

Odgovori