Radiestezija

Što je radiestezija?

 

Po mom mišljenju i iz iskustva u radu, radiestezija nije ni nauka ni znanost.To je sposobnost živog i svjesnog organizma da uz pomoć određenih i jednostavnih pomagala zabilježi određena događanja koja su izvan mogućnosti vidljivog opažanja. Radiestezija je dar čovjeku kako bi mogao pomoći drugom čovjeku. Shvaćena i primijenjena tako, ona je istinski dar nama smrtnicima koji u očima „običnih“ ljudi izgledamo nekakvim čudacima, natprirodnim likovima kojima je dostupno ono što drugima nije. Loš glas koji ju je pratio je prvenstveno uzrokovan neznanjem. Baviti se radiestezijom je ZANIMLJIVO, KORISNO i HUMANO.

ZANIMLJIVO, jer će se pred nama otvoriti novi nepoznati svijet. Stupamo u kontakt s nečim, što koliko je meni poznato, još niko nije racionalno    objasnio. KORISNO, jer dolazimo do zanimljivih informacija koje nam mogu pomoći u životu. Smatram korisnim i svako naše novo poznanstvo i prijateljstvo koje će se ostvariti s radiestezistima, ili onima za koje ćete vi biti radiestezist. HUMANO, jer pravilnim bavljenjem radiestezijom pomažete sebi, svojoj obitelji, prijateljima.

Teško je s točnošću reći kad se čovjek prvi put počeo baviti radiestezijom i koliko je uopće star pojam radiestezije ali čini se da je stara kao i samo čovječanstvo. Postoje pisani tragovi o primjeni radiestezije koji datiraju iz 2590.g. prije Krista, a odnose se na izgradnju “zdravih” nastambi u drevnoj Kini, prvenstveno carskih palača i priznata je kao respektirajuća metoda u primjenjenoj medicini. Radiesteziju su primjenjivali Kelti, Etruršćani, Medijci, a Rimljani primjenjuju radiesteziju da bi pronašli pitku i termalnu vodu, traže mjesta za izgradnju hramova, svetišta i “zdravih” nastambi. U srednjem vijeku primjenjuju radiesteziju za otkrivanje podzemnih ležišta raznih ruda. Prva znanstvena ispitivanja izvršio je doktor znanosti Johannes Walther (1860-1937). U Hrvatsku radiestezija stiže sa jedinicama austrougarske vojske, u kojima su se nalazili takozvani Rutengängeri, specijalno izvježbani vojnici “tragači“ pitke vode. Kolijevka moderne radiestezije je Francuska odakle se početkom 19. stoljeća radiestezija počela širiti Europom Amerikom. Radiestezija je prestala i biti svojina uskog kruga “povlaštenih” ili “duhovne elite” (svećenici, plemstvo) koji su je stoljećima čuvali u strogoj tajnosti, zloupotrebljavali i uzrokovali njezinu stagnaciju.

Da su radiesteziju poznavali i stari Egipćani dokaz su visci pronađeni u njihovim piramidama koji se čuvaju u Parizu. U grobnicama egipatskih faraona na crtežima na zidovima ima predmeta sličnih današnjim rašljama i visku. Tamo su osim viska, pronalažene i rašlje. U prosincu 1929. godine usvojena je riječ RADIESTEZIJA, koja je obuhvatila sve radove koji se izvode radiestezijskim istrumentima, a nešto kasnije Emil Kristof daje radiesteziji na daljinu ime TELERADIESTEZIJA. Treba spomeniti i dvojicu ljudi za koje je manje poznato da su se bavili rašljarenjem i viskom. Prvi je Nostradamus, liječnik i prorok koji je bio i vrstan rašljar. Drugi je veliki pjesnik Johan Volfgang fon Gete, koji je stekao ugledno ime baveći se istraživanjem s viskom. On je bio i naučnik i ostavio nam je nauku o bojama koja je i danas osnova u fizici te oblasti. Gete je ispravno shvatio da se fina energija, kao što su misli, osjećanja, mašta i sl. može mjeriti samo kombinacijom čovjeka i radiestezijskog istrumenta. Njegove su i ove riječi: „Da bi ste mogli da učinite nešto, prethodno treba – da budete nešto“.

Radiestezija – (lat. radiare = isijavati, zračiti i grč. aisthánomai = opažam). Vrlo kompleksna oblast i teško je objasniti u nekoliko rečenica kako utjče na naše zdravlje. Najpotpunije objašnjenje može se naći u prevedenoj knjizi poznatog francuskog stručnjaka Žak La Maje – Medicina stanovanja.

On kaže: “Čovjek je vrtlog elektrona, biće koje se sastoji iz suptilnih vibrirajućih čestica, uronjen je, kao takav u ocean mikroenergije koja potiče iz različitih sredina i iz različitih predmeta”. Usljed uticaja takvih energija on poručuje: “Umjesto sistematskih pregleda ljudi, potrebno je vršiti sistematske preglede njihovih obitavališta”. Interesantna je indolentnost onih koji su zaduženi i treba da brinu o zdravlju ljudi, da ne žele da se proširi edukacija stanovništva o ovom veoma bitnom uticaju na naše zdravlje. U ovoj sveobuhvatnoj knjizi izdanoj prije 25 godina, poznati neuropsihijatar Dr. Nikola Videv u predgovoru je napisao: “Na osnovu četvorogodišnjih ispitivanja u nekoliko tisuća domova bolesnika, ma kako to čudno zvučalo, odgovorno kao liječnik tvrdim da od geopatoloških i tehničkih zračenja oboljeva više ljudi nego od svih infekcija i virusa”. Zabrinjavajuće je da se nakon tolikih godina do danas ništa nije promijenilo, makar i u pokušaju da se stanovništvo upozori na moguće posljedice. Kao da je opći interes da ima što više bolesnih!

Ovo je samo kratak pregled radiestezije, koji nam pokazuje kako se njoj već u davna vremena pridavala velika važnost. Danas nam je poznato kako je radiestezija u primjeni u cijelom svijetu, te da je, pogotovo u novije vrijeme, doživjela svoju veliku popularnost. Poznato je, na primjer, kako je primjenjuje i sama NASA, i to za određena istraživanja u kojima sudjeluju cijele skupine posebno obučenih i prirodno predisponiranih osoba za ovu disciplinu. U primjeni je bila i kod KGB-a. Radiestezija se koristi sve više u arhitekturi, kao i u građevinarstvu. Kad nas radiestezija je još uvijek nedovoljno poznata. Nažalost, uobičajena je praksa da se radiestezist poziva u već postojeći životni i radni prostor, i to nakon što su zdravstvene tegobe već uzele maha. Poželjno je, dakle, da se teren za izgradnju obiteljske kuće, pa i zgrade, pregleda prije početaka građevinskih radova, te objekt pravilno postavi u odnosu na strane svijeta. Tek nakon toga može se odrediti razmještaj prostorija kako bi se nepoželjni problemi izbjegli već na samom početku. Posebno je opasno postaviti stambeni objekt u blizini dalekovoda, trafostanica i različitih antena koje šire štetna zračenja i štetan utjecaj ( tzv. elektrosmog ). Takva mjesta treba nužno izbjegavati. Ako teren nije radiestezijski ispitan prije same izgradnje objekta, i ako se nije vodila briga pored čega će objekat biti postavljen, onda je potrebno napraviti pregled stambenih prostorija. Ne treba dozvoliti bolesti da nam uđe na velika vrata, jer joj tu ne bi trebalo biti mjesto. I sam naslov knjige dr. Ernsta Hartmanna „BOLEST KAO PROBLEM MJESTA BORAVAKA“ puno govori , a najbitnije je da ne smijemo dozvoliti da štetne energije upravljaju i utječu na naše zdravlje.

Radiestezija je u svojoj povijesti imala vrlo teških i mučnih razdoblja, da su je ometali i proganjali, a ona se ipak ne samo održala do današnjih dana, nego je danas jača nego što je ikada bila. Iako se nauka i danas ustručava, mi joj se svakim danom polako, ali sigurno približavamo. Sjetimo se koliko je vremena bilo potrebno akupunkturi da dođe u okrilje naučne medicine. Nismo daleko od toga.

DANAS RADIESTEZIJA NIJE VIŠE SAMO “PUKO RAŠLJARENJE SA CILJEM PRONALAŽENJA RUDA ILI VODE ZA KOPANJE BUNARA”, KAO ŠTO JE PONEKI NEDOVOLJNO INFORMIRANI, NEOBRAZOVANI ILI MOŽDA ČAK I ZLONAMJERNI LJUDI DOŽIVLJAVAJU.

RADIESTEZIJA MOŽE ČOVJEKU OMOGUĆITI ZDRAV ŽIVOT UKOLIKO JE STVARNO ISTINSKI PRIMJENI U MNOGIM OBLASTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA.

I NA KRAJU OVE KRATKE PRIČE DOBRO ĆE POSLUŽITI IZREKA GENIJA MODERNE ZNANOSTI NIKOLA TESLE: „ONOGA DANA KADA ZNANOST POČNE PROUČAVATI NEFIZIKALNE POJAVE, U DESET GODINA NAPREDOVAT ĆE VIŠE NEGO U SVIM RANIJIM STOLJEĆIMA SVOJE POVIJESTI“.

Odgovori