Zračenja

Štetna zračenja – “Bolest kao problem mjesta boravka” 

 

Čovjek je kao stroj. Čovjekov organizam je autonomni generator elektro-magnetske energije, sve njegove reakcije, pokreti, misli, razni osjeti i osjećaji manifestiraju se posredstvom autonomnih izvora elektriciteta, koji napajaju živčani sustav. Ta energija u obliku biostruja protječe kroz živčana vlakanca u organizmu i proizvodi odgovarajuća bioelektro-magnetska polja u stanju neprekidnog titranja određenim frekvencijama. Patogena zračenja preko živaca neprekidno „informiraju“ živčane stanice u mozgu energijom bolesti. Izrazito je veliko „informirano“ djelovanje tzv. „točke karcinoma“ gdje dolazi do promjene električnog otpora organa i jakog uznemirujućeg reagiranja tijela (stres).

Ljudi prespavaju približno trećinu svog života. Često se noću budimo, loše spavamo, teško se koncentriramo, nemirni smo, imamo učestale glavobolje, aritmije srca…ukratko: naše spavanje nije kvalitetno. Razloge takvih zdravstvenih poremećaja tražimo u vremenu, u ponašanju partnera, umoru od posla itd. Međutim znanstvena i alternativna istraživanja upozoravaju na štetno djelovanje patogenih zračenja na ljudsko zdravlje i osjetila.

Patogena zračenja su zračenja štetna po ljudsko zdravlje. Ljudski organizam radi na svojim određenim frekvencijama a na mjestima štetnog zračenja oslobađa se energija više frekvencije (brža i teža oboljenja) ili manje frekvencije pa dolazi do efekta djelovanja mikro struje u makro vremenu (sporija-kronična oboljenja) i zbog toga dolazi do poništavanja biostruje u organizmu, poremećaja fiziološko- kemijskih procesa i nastaje oboljenje (bolest).

VRSTE PATOGENIH ZRAČENJA:

1. Geofizička zračenja (zračenja iz zemlje): podzemni vodeni tokovi, podzemna jezera, rezervoari vode pod zemljom, isušene močvare i bare, gnojnice, mjesta na kojima su bile štale, grobovi, podzemne pukotine, zatvorene šupljine (neotkrivene špilje), nafta i druge kemikalije, rude, masovne grobnice.

Podzemni vodeni tokovi teku u različitim dubinama i širinama pod različitim kutevima. Najjači i najštetniji je okomiti signal, dok su svi ostali kosi signali manje štetni. Intezitet ovisi od veličine toka, struktur materijala kroz kojeg prolazi. Zračenje je produkt trenja molekula vode i minerala koji se nalaze u Zemljinoj kori. Zračenje prolazi okomito od podzemnog toka prema površini, dok zrake ocrtavaju širinu podzemnog toka. Ovo štetno zračenje zovemo epicentrično zračenje.

U nazivu ovog zračenja namjerno je naglašeno da se radi o podzemnom vodenom toku, a ne samo o podzemnoj vodi, jer se ovaj oblik zračenja vezuje za dinamiku protoka podzemne vode, što znači da stojeća voda nije izvor ovog zračenja. Osim dinamike podzemnih voda od presudnog je značaja za nastanak ovih zračenja je mineralni sastav kroz koji voda prolazi kao i sastav i količina i brzina turbulencije vode.

2. Kozmičko-geomagnetska zračenja: ova zračenja čine mreža i čvorišta mreže dr. med. Ernsta Hartmanna (okomite i horizontalne uske linije) te mreža i čvorišta mreže dr. med. Manfreda Curry-a (široke linije pod kutem od 45°) koja predstavlja odgovarajuću mrežu zračenja koje dolazi iz svemira.

HARTMANNOVA MREŽA – ZEMLJINO MAGNETNO POLJE (MAGNETNA ENERGIJA ZEMLJE)

Stari Kinezi poznavali su vrlo dobro geopatogene točke, telurske čvorove koji se danas nazivaju Hartmannovi čvorovi. Dali su im i vrlo slikovito ime “demonova vrata”, jer su već tada znali da ih zbog njihovog patogenog djelovanja mogu usporediti s demonom, koji se zloćudno aktivira da bi pomutio sudbinu ljudi, koji ništa ne slute.

Hartmannova mreža sastoji se od magnetskih meridijana koji se protežu u smjeru sjever-jug i magnetskih paralela u smjeru istok-zapad. Meridijani su međusobno udaljeni 2 m, a paralele 2,5 m. Njihova debljina iznosi od 21 do 25 cm. Oni oblikuju nevidljive zidove koji se uzdižu okomito i prolaze kroz sve fizičke prepreke (zemljišta i zgrade), jer se sastoje od energije, a ne od materije. Telurske linije Hartmannove mreže međusobno se sijeku i određuju telurske čvorove koji predstavljaju geopatogene točke i nazivaju se Hartmannovi čvorovi. Patogeni su zato što se po vertikali ove geo-točke izdiže štetni val, koji je koliko agresivan, toliko i uporan. Na geopatogenim točkama treba se plašiti svega – bilo same geopatogene točke, bilo onoga što ona prenosi kao osjetljivi put najmanjeg otpora.

Dugogodišnjim medicinskim istraživanjima dr. Hartmann je dokazao da čvorovi nazvani po njemu u kombinaciji sa zračenjima podzemnih vodenih tokova mogu djelovati kancerogeno na ljudsko tijelo. Čvorovi nazvani po dr. med. Manfredu Curry-u u kombinaciji sa zračenjima podzemnih vodenih tokova mogu djelovati u pravcu razvoja teških kroničnih bolesti nervnog sustava, sustava cirkulacije, propadanja koštanog i vezivnog tkiva te kardiovaskularnih oboljenja.

Iz knjige Dr. Ernsta Hartmanna možemo saznati slijedeće:

♦ dijagram otpornosti organizma satima zadržava iste karakteristike ako se čovjek nalazi na neutralnom ili neutraliziranom mjestu.

♦ ako čovjeka smjestimo u tzv. “kuću raka” ili u Faradejev kavez, ta promjena se trenutno odražava u dijagramu. Eksperimenti su vršeni namjerno sa osobama nevelike senzibilnosti, snažnim, zdravim, koje imaju stabilan nervni sistem, tako da je utjecaj obitavališta na fiziopatologiju ljudi bio upečatljiviji.

♦ mravi, pomoću kojih se ispituju mjesta štetnog zračenja, bježe iz Faradejevog kaveza. Ako se zabodu 4 kolčića iznad nekog mravinjaka tako da oblikuju piramidu, i ako se na njih stavi metalna rešetka koja će biti spojena sa zemljom, mravi će trenutno pobjeći iz te “zone smrti”. A suvremeni čovjek, naročito u urbanoj sredini, mora živjeti u građevinama od betona i čelika – Faradejevom kavezu, sterilnom i antibiološkom.

♦ sve što je od “armiranog betona” predstavlja izvor elektro-zagađenja. Čelična mreža u armiranom betonu je krupan izvor poremećaja prirodnog električnog polja, koje bi uvijek moralo postojati u sobama neke kuće. Čelična mreža ima tendenciju da smanjuje to polje, da ga poništi ili čak privremeno preokrene. Suvremene kutije predstavljaju Faradejev kavez, u njima više nema normalnog električnog stanja. Kompleksni i umjetni materijali koji se sada naveliko upotrebljavaju su “prirodno” antibiotski. Kako je zdravlje mnogih ljudi već potkopano i drugim uzrocima zagađenja, stanovanje u takvim stanovima stavlja ih u najgore moguće uvjete. Liječnici-radiestezisti savjetuju: čovjek u pretkanceroznom stanju, a sa još više razloga bolesnik od raka, mora napustiti takve stanove. Može se pokušati zaštititi nekim sredstvima kao što su neutralizatori i biogeneratori. Nezdravo obitavalište pogoršava nedostatke čovjekovog tkiva, smanjuje vitalnost i otpornost na navale raznih mikroba i virusa. Postoje različiti stupnjevi škodljivosti kuća i stanova koju uzrokuju podmuklu bolest, te kuće iznuruju naročito osobe nedovoljno fizički i psihički spremne da se stalno odupiru napadu štetnih energija i stalno biološki inferiorni izlažu se riziku da se u njihovom tijelu razviju neoplazme, odnosno kod već oboljelih metastaze.

Pravilo dr. medicine Ernsta Hartmanna: „Na mjestu gdje je spavao bolesnik od karcinoma, mjerenjima se može otkriti vrlo opasna geopatogena točka, na kojoj nitko nikad ne smije duže sjediti ili spavati. Ako se ta točka ne neutralizira, nakon nekoliko godina u tom prostoru opet će se pojaviti novo kancerozno oboljenje“. Dr. Hartmann napisao je knjigu „Krankheit Als Standort Problem“ (Bolest kao problem mjesta boravka).

Dr. Medicine Ernst Hartmann je rekao: “karcinom je bolest koja je povezana s životom na geopatogenim mjestima. Kolikim ljudima bi život bio produžen, koliko primjera metastaza ne bi bilo da se samo na jedan segment u životu obratila posebna pažnja a to je: mjesto spavanja (mjesto odmora, a ne mjesto umora). Patologija je bolest, patološko mjesto je bolesno mjesto ili mjesto na kojem ćemo oboljeti u zavisnosti od jačine imuniteta.”

CURRYEVA MREŽA – (ZRAČENJE IZ SVEMIRA – ŠIROKE LINIJE POD KUTEM OD 45o) Nazvana je prema pronalazaču dr. med. Manfredu Curryju. Mreža je dijagonalna, jer njene dijagonale teku u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Udaljenost između dva susjedna pojasa je 3,5 m, a širina pojasa je 0,5 m. To je globalna mreža svemirskog podrijetla i postojanost te mreže ustanovljena je 1953. godine te u čast Manfredu Cerry-ja dobila naziv. Linija, zbog svoje vrlo visoke frekvencije, ubrzat će rad stanica u dijelu tijela kojeg ozračuje. Prvenstveno djeluje na meka tkiva kod čega može ubrzati rad stanica i do 8 puta.

3. Benkerova kubna mreža:

Globalna patogena mreža Dr medicine Ernsta Hartmanna sastavni je dio Benkerovog kubnog sistema koji predstavlja prostornu rešetku dimenzija 10 m x 10 m x 10 m, a širina linija te prostorne kubne rešetke je 1 m. Ta rešetka je izuzetno veliki izvor energije koja je po čovjeka i sva ostala živa bića na Zemlji patogena energija, posebno kada djeluje u kombinaciji sa patogenom energijom podzemnog vodenog toka ili nekom drugom patogenom energijom. Mreža je prvi put otkrivena 1953. Godine i do njezinih mjera moguće je doći prilikom mjerenja Hartmannove mreže.

4. Tehnička zračenja: to su zračenja svih električnih aparata i uređaja kao npr: satelitske antene i receiveri, trafostanice, dalekovodi, mobilni uređaji, kompjuteri, mikrovalne pećnice, bežični telefoni, tv, video i radio aparati, aparati za fotokopiranje, električni kablovi, otvorene električne utičnice, indukcione elektromagnetske jezgre (bobine i sl.). Ova zračenja mogu biti horizontalno i vertikalno polarizirana. Nastaju djelovanjem odašiljača, radio-stanica, radara, radio-farova, dalekovoda, trafostanica, radioaktivnih gromobrana, rentgenskih aparata, svih vrsta antena, elektronskih uređaja i sl. Sva su ta zračenja više ili manje štetna.

Gotovo da nema danas naseljenog mjesta gdje nisu prisutna zračenja ili od podzemnih vodenih tokova, geopatogenih i svemirskih zračenja ili pak elektrotehničkih uređaja, a nije rijedak slučaj da se ponegdje naiđe i na sva ta štetna zračenja zajedno. Dok su ostala zračenja uglavnom stalnog intenziteta, kod elektrotehničkih se uređaja intenzitet zračenja naizmjenično povećava ili smanjuje, što ovisi o tome koliko je takvih izvora zračenja istovremeno aktivno.

Različiti elektronski aparati koji su danas postali prava pošast, dospjeli su i u dječije ruke kao školska pomagala ili razonoda. Ako je dijete u školi, kod kuće, u vrtiću ili igraonici izloženo uticaju takvih aparata, to će se štetno odraziti na njegovo zdravlje. To jednako vrijedi i za odrasle. I onda se čudimo što su današnja djeca, omladina, uopće ljudi tako nemogući, nervozni, razdražljivi, zločesti, čak i vrlo često agresivni. A vrlo često danas srećemo djecu koja su hiperaktivna, ta djeca su jako zdrava sa jakim imunitetom koji im nedozvoljava boravak na takvom mjestu. Ta djeca na svim liječničkim pretragama koja se vrše nad njima kao i posebnim ispitivanjima su lijčnički izraz ”prezdrava”. Djeca sa svojom hiperaktivnošću se prazne od viška energije koju je organizam proizveo, a u skladu njegovih potreba za odbranom od napadača koji se zove štetna zračenja. U tom prostoru je stalna ne ravnoteža. A kako neko može i biti uravnotežen, ako po cijele dane sjedi pred nezaštićenim video i akustičkim aparatima i uređajima, kao što su kompjuteri i igrice na kompjuterima, ako se na poslu ili kod kuće koristi elektronika, ako je rob svoje amaterske radio-stanice ili ako ne skida slušalice Mp4 s ušiju, čak ni kad spava. Neminovno će tu s vremenom doći do teških poremećaja u vidu, sluhu, nervnom sistemu, psihi.

Dodamo li tome sve moguće kućanske aparate kojima smo okruženi i koji se danonoćno naizmjenično uključuju i isključuju, onda tu više ne pomažu nikakve promjene polarizacije utikača, stručno izrađene bakrene spirale, aluminijske folije i slična pomagala, jer je nemoguće zračenje tolike količine aparata  usmjeriti tako da nas nigdje u stanu ili na   radnom mjestu ne dohvate.

Ako to u najboljem slučaju i uspijemo učiniti u svome prostoru, nećemo izbjeći zračenja koja do nas dopiru iz susjednih stanova ili prostorija. Tu je danas jedini spas potpuna zaštita prostora u kojem boravimo od prirodnih štetnih zračenja. Samim tim izbjegli smo pogubne kombinacije prirodnih i tehničkih štetnih zračenja u stanu, a time i geopatogena mjesta.

Trebamo li se brinuti?

Ovo elekromagnetsko zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, glavobolje pad koncentracije, nesanicu, gubljenje vitalnosti, imuniteta i smanjenu tjelesnu i psihičku aktivnost – tipične simptome jednog elektrostresa. Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetska polja i valovi štetni po zdravlje čovjeka čak i kada su u okviru dozvoljenih granica.

„Danas zapravo živimo u gustom moru elektromagnetskih energetskih valova, zvanih elektromagnetsko zračenje (EMZ), daleko jačem nego što je bilo prije sto godina.Gustoća umjetno stvorenog elektromagnetskog polja je 100.000 puta veća nego prije 100 godina. Treba biti obazriv. U petom mjesecu 2011 godine elektromagnetsko zračenje svrstano je u grupu 2B mogućih kancerogena. Ali promislite sljedeće. Nikotin je u grupi 1A, ali čim je došlo do pokušaja zabrane pušenja u kafićima imali smo socijalne nemire. To što je kancerogen pušače ne brine. I to se zasad ne može dokinuti. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskog zračenja u Hrvatskoj je donesen 2003. godine i on daje okvire korištenja. Pa ipak na pitanje – kolika bi minimalna udaljenost trebala postojati između stambenog objekta i dalekovoda, odašiljača za radio, tv ili mobitele, kaže se: ‘Opet nema jednostavnog odgovora. U principu se propisuju nivoi polja, a onda se prema konkretnoj situaciji može propisati minimalna udaljenost za konkretni slučaj.’

5. Rezonantna (interferentna) zračenja: ova zračenja pojavljuju se u slučajevima kada više električnih aparata ili uređaja neispravno spojenih na električnu mrežu može uspostaviti međusobnu energetsku komunikaciju jer su priključeni na električnu mrežu 220 V/ 50 Hz. Tada se između električnih aparata (uređaja) pojavljuje patogeni rezonantni elektromagnetski val izjednačenja energije (sa ciljem uspostavljanja energetske ravnoteže) koji međutim razarajuće djeluje na stanice ljudskog organizma i jako slabi njihov elektropotencijal, usljed čega slabi vitalnost (imunitet) organizma, te se u organizmu može pokrenuti proces mutacije stanica i nastanak teških i najtežih (malignih ili autoimunih) bolesti.

Česti slučajevi rezonancije su: tv + video + radio aparat + digitalni sat; tv + glazbena linija + luster; tv + kompjuter + satelitski receiver; tv + kompjuter + mikrovalna pećnica; kompjuter + kompjuter + kompjuter + kompjuter………; te ostale svemoguće kombinacije sa štetnim zračenjem podzemnih voda, Hartmannovim i Curryevim linijama, čvorištima i sekundarnom mrežom.

 

6. Apstraktna zračenja ili apstraktne energije: negativna energija se lako može „preseliti“ iz aure druge osobe u Vašu auru. Energija je živa, kreće se uokolo, i na posljetku može biti poprilično pogođena negativnom energijom onih koji Vas okružuju, u Vašim domovima, uredima ili trgovinama Jedni zajedničkim imenom mogu se nazvati „G“ energije jer kod čovjeka izazivaju pogoršanje prije svega psihičkog zdravlja, a zatim i pogoršanje općeg zdravlja organizma, razna stanja nesposobnosti za rad i poduzetništvo, blokadu misli, neurološke poremećaje, sklonost prema izazivanju nesreća, svađa, razna stanja agresivnosti, sve do suicidnih ideja i djela..

Odgovori